Love Tumblr Themes
"

DAPAT KASE HINDI LANG:

- Take care.
- I’m sorry.
- Nandito ako.
- Oo, promise.
- Huwag kang mag-alala.
- Mahal kita.

DAPAT:

- Let me take care of you.
- Hindi na ulit kita sasaktan.
- Hindi kita iiwan.
- Gagawin ko yun.
- Wala kang dapat ipag-alala.
- Walang sense ang buhay ko kapag wala ka.

"
Bakit kailangan ka niyang sabihan ng “Ingat ka.” kung siya mismo ay hindi ka magawang ingatan?

-Marione Ashley

Ni minsan di mo ko iningatan

Ang taong dapat ingatan at pahalagahan, ay ang taong nasaktan mo na pero hindi ka pa rin maiwan-iwan.
Kung ayaw mong masaktan, Simple lang, Iwasan mong magmahal ng taong alam mong hindi ka kayang ingatan ..