Love Tumblr Themes
Bakit kailangan ka niyang sabihan ng “Ingat ka.” kung siya mismo ay hindi ka magawang ingatan?

-Marione Ashley

Ni minsan di mo ko iningatan

Ang taong dapat ingatan at pahalagahan, ay ang taong nasaktan mo na pero hindi ka pa rin maiwan-iwan.
Kung ayaw mong masaktan, Simple lang, Iwasan mong magmahal ng taong alam mong hindi ka kayang ingatan ..